Sale!

Các phương pháp giao dịch ngắn hạn hiệu quả trên thị trường Forex – Day Trading and Swing Trading the Currency Market

Original price was: 299.000 ₫.Current price is: 155.000 ₫.

Chiến lược giao dịch kỹ thuật mới, bao gồm cách giao dịch dựa trên tin tức mới, xoay vòng thị trường hiệu quả và nắm bắt những thay đổi mới trong xu hướng.

Chiến lược giao dịch kỹ thuật mới, bao gồm cách giao dịch dựa trên tin tức mới, xoay vòng thị trường hiệu quả và nắm bắt những thay đổi mới trong xu hướng.

Chiến lược giao dịch cơ bản đã được chứng minh, bao gồm giao dịch giảm giá hàng hóa, công cụ thu nhập cố định và biến động quyền chọn; cũng như các giao dịch dựa trên can thiệp và các giao dịch theo hướng sự kiện vĩ mô.

Các đặc điểm độc đáo của từng cặp tiền tệ chính từ khi chúng hoạt động mạnh nhất với những gì thúc đẩy hành động giá của chúng.

Giao dịch thông qua các điều kiện thị trường khác nhau, trước tiên bằng cách cấu hình một môi trường giao dịch và sau đó áp dụng các chỉ số cụ thể cho môi trường đó.

Shopping Cart
0
  0
  Giỏ Hàng
  Giỏ Hàng TrốngCửa Hàng
  Các phương pháp giao dịch ngắn hạn hiệu quả trên thị trường Forex – Day Trading and Swing Trading the Currency Market
  Original price was: 299.000 ₫.Current price is: 155.000 ₫.
  Scroll to Top